0

PT – Pirmosios pagalbos pažymėjimas, tęstinė programa