Vaikų turizmo renginiai Copy

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (Valst. Žin. 2005 – 31 – 1023).

Nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) organizavimo tvarką.

Aprašas taikomas visoms formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms, kitiems švietimo teikėjams, organizuojantiems ir vykdantiems vaikų iki 18 metų imtinai turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje.