Skip to main content

Apsinuodijimai

Nuodai yra medžiaga, kurios tam tikras kiekis, patekę į organizmą, gali sukelti trumpalaikį ar nuolatinė audinių pažeidimą.

Nuodų poveikis organizmui priklauso nuo daugelio dalykų: nuodo rūšies, kiekio, patekimo būdo, apnuodijusio amžiaus, svorio, gretutinių ligų ir kt. veiksnių.

Apsinuodijimas gali pasireikšti per kelias sekundes, valandas ar po kelių dienų. Kai kurie nuodai organizme gali kauptis lėtai ir po daugelio metų sukelti vėžines ar kt. ligas.

Pirmoji pagalba

Nuodų prarijus

Jei žmogus sąmoningas, duokite išgerti stiklinę paprasto vandens. Vaikui vandens kiekį apskaičiuokite pagal svorį, po 5 ml kilogramui kūno masės. Nei vaikui, nei suaugusiajam negirdykite daugiau nei stiklinę vandens, nes galite išprovokuoti vėmimą. Kartais apsinuodijus tai gali būti labai pavojinga.

Nuodams patekus ant odos

Nuvilkite suterštus drabužius, nuimkite papuošalus, odą plaukite tekančiu vandeniu 15–20 minučių, jei ji nepažeista – su muilu. Nenaudokite neutralizavimo priemonių nusideginus rūgštimis ar šarmais.

Nuodams patekus į akis

Nedelsiant išimkite kontaktinius lęšius, pažeistą akį plaukite tekančiu vandeniu 15-30 minučių. Akies vokus būtina pakelti, kad būtų gerai išplauta ragena ir junginės maišas. Dirginimui neišnykus kreipkitės į akių gydytoją arba artimiausią gydymo įstaigą.

Nuodų įkvėpus

Kuo greičiau atidarykite langus, apsinuodijusįjį išveskite ar išneškite į gryną orą. Atminkite, kad bandydami teikti pagalbą galite apsinuodyti patys.

Apsinuodijus skambinkite:
852362052
Profesionali pagalba telefonui ištisą parą.