0

Kiti teisės aktai skirti ženklinimui

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų  ženklinimą

Maisto produktų, papildytų vitaminais, mineralais ar kitomis medžiagomis, ženklinimas turi atitikti 2006 m. gruodžio 20 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis nuostatas (OL 2006 L 404, p.9).