Darbų sauga

„Militra“ specialistai organizuoja gaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymus bei pratybas. Rengia darbų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės saugos ir duomenų apsaugos dokumentus.

Užklausa grupėms ar įmonėms.

Aprašymas

Militra specialistai organizuoja šiuos mokymus:

MOKYMAI:

 • Gaisrinės saugos mokymai;
 • Civilinės saugos mokymai, pratybos;

Militra specialistai rengia šiuos dokumentus:

DARBŲ SAUGA IR SVEIKATA

 • Darbo tvarkos taisykles;
 • Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimo dokumentus;
 • Darbo tarybos (darbų saugos) dokumentus;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas dokumentus;
 • Kontingentų pažymą;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo aprašą;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • Incidentų darbe tyrimo ir apskaitos tvarkos dokumentus;
 • Neblaivumo darbe prevencijos įgyvendinimo tvarkos dokumentus;
 • Asmeninių apsauginių priemonių išdavimo ir grąžinimo tvarkos dokumentus;
 • Naudojamų pavojingų cheminių medžiagų saugos duomenų lapų registravimo ir darbuotojų supažindinimo su SDL tvarkos aprašą;
 • Įsakymą dėl įgalioto asmens atsakingo už įrenginių techninę būklę;
 • COVID – 19 prevencinių priemonių tvarkos, temperatūros matavimo įmonės viduje tvarką, rizikos vertinimo kortelę;
 • Darbų saugos būklės audito dokumentus;
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentus (darbe, pakeliui į/iš darbo);
 • Profesinės rizikos vertinimo dokumentus (darbo vietų vertinimas);
 • Bei kitus įmonės valdymo dokumentus.

CIVILINĖ SAUGA

 • Ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą;
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
 • Darbuotojų civilinės saugos mokymo ir pratybų vykdymo aprašą;
 • Darbuotojų civilinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų funkcinių arba stalo pratybas;
 • Civilinės saugos būklės auditą.

GAISRINĖ SAUGA

 • Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų (jų įgaliotų asmenų) priešgaisrinės saugos mokymus;
 • Įsakymą dėl įgalioto asmens atsakingo už priešgaisrinę saugą ir funkcijų aprašą;
 • Gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašą;
 • Gaisrinės saugos instrukcijas:
  • Įvadinė (bendroji) gaisrinės saugos instrukcija
 • Kitas gaisrinės saugos instrukcijas:
  • Sandėlio gaisrinės saugos instrukcija;
  • Virtuvės gaisrinės saugos instrukcija;
  • Kavinės/restorano gaisrinės saugos instrukcija;
  • Ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija.
 • Gaisrinės saugos instruktavimo registravimo žurnalą;
 • Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos  funkcinės pratybas;
 • Evakavimo planus;
 • Gaisrinės saugos fizinės būklės auditą.

DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTACIJA

 • Asmens duomenų apsaugos taisykles;
 • Lygių galimybių politika dokumentus;
 • Komunikacijų naudojimo saugumo ir naudojimo taisykles;
 • Vaizdinės medžiagos saugumas ir naudojimo tvarkos dokumentus;
 • Darbo užmokesčio sistemos dokumentus.