H15 – Higienos pažymėjimas. Su nuodingosiomis medžiagomis dirbantys darbuotojai

12,89  su PVM

Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Aprašymas

Higienos pažymėjimas (H15)  –

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa.

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
H15 Su nuodingosiomis medžiagomis dirbantys darbuotojai
H15 Prieš pradedant dirbti

Kurse bus aptariamos šios temos:

1. Nuodingųjų medžiagų grupės, jų savybės, poveikis, priklausomai nuo jų rūšies, fizinių ir cheminių savybių, patekimo, kaupimosi, išsiskyrimo iš organizmo būdų. Bendrosios žinios apie nuodingųjų medžiagų toksiškumą, poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

2. Ūmaus ir lėtinio apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis požymiai. Profesinės rizikos veiksniai, jų poveikis žmogaus sveikatai,  medicinos pagalbos organizavimas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė lėtinių apsinuodijimų ir profesinių ligų profilaktikai.

3. Saugaus darbo su nuodingosiomis medžiagomis įgūdžių formavimas. Inžinerinės, techninės, technologinės priemonės, saugančios nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis bei jų patekimo į aplinką rizikos.