Socialiniams darbuotojams

HB, H2, PP008

 • HB pažymėjimas. Bendroji higienos programa

  7,00  su PVM
 • H11 – Higienos pažymėjimas. Valymo paslaugas teikiantys darbuotojai

  10,89 
 • H13 – Higienos pažymėjimas. Darbuotojai atsakingi už medicininių atliekų tvarkymą

  10,89 
 • PT – Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinės programos savarankiško mokymosi medžiaga

  25,00  su PVM
 • PP008 – Pirmosios pagalbos pažymėjimas. Socialiniams darbuotojams. Savarankiško mokymosi medžiaga

  25,00  su PVM
 • H2 – Higienos pažymėjimas. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su suaugusiais asmenimis

  10,89  su PVM
 • HB сертификат. Программа общей гигиены

  7,00  su PVM
 • HB certificate. General hygiene program

  7,00  su PVM
 • H14 – Higienos pažymėjimas. Darbuotojai kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų paslaugų teikimu

  10,89  su PVM