Socialiniams darbuotojams

HB, H2, PP008

 • HB pažymėjimas. Bendroji higienos programa

  6,00 
 • H11 – Higienos pažymėjimas. Valymo paslaugas teikiantys darbuotojai

  10,00 
 • PT – Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinės programos savarankiško mokymosi medžiaga

  15,00 
 • H13 – Higienos pažymėjimas. Darbuotojai atsakingi už medicininių atliekų tvarkymą

  10,00 
 • PP008 – Pirmosios pagalbos pažymėjimas. Socialiniams darbuotojams. Savarankiško mokymosi medžiaga

  25,00 
 • H2 – Higienos pažymėjimas. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su suaugusiais asmenimis

  10,00 
 • PP-Pirmosios pagalbos mokymai – Pradinė pirmoji pagalba

  25,00 
 • HB сертификат. Программа общей гигиены

  6,00