Skip to main content

Aplinkos daiktų ir paviršių valymas ir dezinfekcija

Aplinkos daiktų ir paviršių valymas ir dezinfekcija

  • Aplinkos daiktai ir paviršiai valomi ir dezinfekuojami pagal įstaigos rašytinį patalpų ir aplinkos daiktų valymo ir dezinfekcijos planą.
  • Aplinkos daiktai ir paviršiai po sąlyčio su krauju ir (ar) kūno skysčiais dezinfekuojami. Paviršių dezinfekcija atliekama po procedūros, o patekus ant paviršiaus kraujo ir (ar) kūno skysčių – tuoj pat procedūros metu ir baigus procedūras, jei paviršius užsiteršė po paskutinio valymo ir dezinfekcijos. Užterštus paviršius reikia dezinfekuoti tinkamais vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos preparatais.
  • Įrangos ir kitų paviršių vienkartiniai plastikiniai ar kiti nepralaidūs biologiniams skysčiams dangalai, sutepti krauju ir (ar) kūno skysčiais, jei yra galimybė, keičiami tuoj pat arba užbaigus darbą (po pamainos).
  • Daugkartinės dėžės, kibirai ir kiti konteineriai, užteršti krauju ir (ar) kūno skysčiais, tuoj pat apdorojami, vadovaujantis aplinkos daiktų ir paviršių valymo ir dezinfekcijos taisyklėmis.
  • Daugkartiniai aštrūs daiktai, užteršti krauju ir (ar) kūno skysčiais, laikomi ir apdorojami taip, kad nereiktų rankomis jų išimti iš konteinerių.