Skip to main content

Atsakomybė apima

 • Atsakomybė maisto tvarkytojams
 • Atsakomybė maisto maisto tvarkymo subjektams

Atsakomybė maisto tvarkytojams

 • Aukšti asmens higienos standartai.
 • Higienos mokymų išklausymas.
 • Žinoti pagrindines maisto tvarkymo ir maisto saugumo užtikrinimo taisykles.
 • Informuoti vadovą apie atsiradusius užkrečiamu ligų simptomus, kurie gali tapti nesaugaus maisto priežastimi.
 • Informuoti vadovą apie galimas maisto saugumo problemas.
 • Periodiškai tikrintis sveikatą.

Atsakomybė maisto maisto tvarkymo subjektams

 • Užtikrinti maistą tvarkančių asmenų mokymą maisto higienos klausimais.
 • Užtikrinti, kad įmonėje būtų įdiegtą RVASVT principais pagrista savikontrolė GHP (geros higienos praktikos) ar RVASVT(Rizikos veiksnių analizė ir svarbiausi valdymo taškai).
 • Maisto tvarkymo subjektai visuose su jų kontroliuojamu verslu susijusiuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose užtikrina, kad maistas atitiktų su jų veikla susijusius maisto produktus reglamentuojančių įstatymų reikalavimus.
 • Maisto tvarkymo subjektai taip pat tikrina, kad būtų laikomasi visų su jų veikla susijusių teisės aktų reikalavimų.
 • Nepamiršta kad, pirminė atsakomybė užtikrinant maisto saugą numatyta maisto tvarkymo subjektams.