Skip to main content

Atsekamumas

Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti maisto produktų ir žaliavų, iš kurių gaminamas maistas, atsekamumą ir išsaugoti įsigijimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas tinkamumo vartoti terminas ar partijos numeris, ar registruoti tokius duomenis, būtinus atsekamumui užtikrinti: produkto pavadinimą, kiekį, partijos numerį, įsigijimo datą ir įsigijimo dokumento numerį. 

Realizuoto pagaminto maisto kiekis turi būti registruojamas. 

Atsekamumui užtikrinti reikalingi dokumentai, nurodyti šiame skyriuje, turi būti saugomi ne trumpiau kaip 6 mėn.