Skip to main content

Biocidai

Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės (autorizuotos).

Dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų.

Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.