Skip to main content

Darbo higiena

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą, įgiję žinių higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo klausimais Asmens medicininė knygelė, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) laikomi grožio paslaugų teikimo vietoje.

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, teikdami A kategorijos paslaugas, privalo mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno paslaugos vartotojo.

Darbo metu asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo dėvėti švarius darbo drabužius, avėti darbo avalynę. Darbo drabužiai keičiami kas savaitę, o susitepus – nedelsiant.

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir nusimovę pirštines. Rankos turi būti plaunamos skystu muilu, nuplaunamos tekančiu vandeniu ir nusausinamos vienkartiniu rankšluosčiu arba rankų džiovintuvu.

Rankas būtina dezinfekuoti prieš teikiant A kategorijos paslaugas, dirbant steriliais instrumentais.

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, teikdami A kategorijos paslaugas, privalo mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno paslaugos vartotojo.

Rankos, užterštos paslaugos vartotojo krauju ar kitais kūno skysčiais, dezinfekuojamos odos dezinfekcijai skirta priemone ir plaunamos tekančiu vandeniu ir skystu muilu.

Sužeista asmens, teikiančio grožio paslaugas, oda (įsidūrus, įsipjovus) plaunama tekančiu vandeniu ir skystu muilu bei dezinfekuojama odos dezinfekcijai skirta priemone.

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, savo rankų odos įbrėžimus, įpjovimus ar žaizdeles privalo užklijuoti neperšlampamais pleistrais ir, esant reikalui, mūvėti pirštines.

Valydami, dezinfekuodami instrumentus, paviršius ir naudodami cheminės dezinfekcijos priemones, tvarkydami užterštus kliento krauju ar kitais kūno skysčiais daiktus turi dėvėti (naudoti) asmenines apsaugos priemones, kurias nurodo valiklio ar dezinfekcijos priemonės gamintojas, mūvėti gumines pirštines.