Skip to main content

Drenažas

Drenažas

  • Drenažo įrengimai turi atitikti numatytus tikslus.
  • Jie turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad būtų išvengta taršos rizikos.
  • Jeigu drenažo kanalai yra visiškai ar iš dalies atviri, jie turi būti suprojektuoti taip, kad užtikrintų, jog atliekos netekės iš užterštos zonos link ar į švarią zoną, ypač į tą zoną, kur tvarkomas maistas, kurio užteršimas gali kelti didelę riziką galutiniam jo vartotojui.

Išvados

Patalpų, kuriuose ruošiamas, tvarkomas ir perdirbamas maistas dizainas ir išplanavimas turi atitikti geros higienos praktikai būtinas sąlygas, taip pat saugoti nuo maisto užteršimo jo ruošimo, tvarkymo ir perdirbimo metu bei laikotarpiuose tarp šių operacijų.