Skip to main content

Grupės

Siekiant užtikrinanti vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, ugdymo grupės gali būti formuojamos iš to paties arba skirtingo mažiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei nustatytas vaiko ugdymo sąlygas. 

Vaikų skaičius grupėse :

  • Grupėse nuo gimimo iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai.
  • Nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų.
  • Nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų.
  • Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų.
  • Nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai.
  • Nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų.
  • Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų.
  • Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų.
 • Vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikas, ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas tos grupės vaikų skaičius.

Specialiosios grupės 

 • Vaikų turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą grupėje turi būti – ne daugiau kaip 6 vaikai.
 • Aklųjų vaikų grupėje – ne daugiau kaip 6 vaikai.
 • Silpnaregių vaikų grupėje – ne daugiau kaip 10 vaikų.
 • Sutrikusios klausos vaikų grupėje – ne daugiau kaip 6 vaikai.
 • Vaikų turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų – ne daugiau kaip 10 vaikų grupėje.
 • Vaikų turinčių judesio ir padėties sutrikimų  – ne daugiau kaip 8 vaikai grupėje.
 • Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią – ne daugiau kaip 6 vaikai grupėje.
 • Vaikų turinčių kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų) – ne daugiau kaip 3 vaikai grupėje.
 • Mišrioje specialiojoje grupėje – ne daugiau kaip 10 vaikų.
  • Vienas vaikas, turintis įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, aklasis, ugdomas mišrioje specialiojoje grupėje, prilyginamas dviem šios grupės vaikams,
  • o turintis kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų) – trims grupės vaikams, todėl atitinkamai mažinamas grupės vaikų skaičius.

Grupės

 • Vienu metu grupėje, kurioje yra vaikų iki 1 metų amžiaus, turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai.
 • Vienu metu grupėje su vaikais nuo 1-ių iki 7-ių metų turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas). 
 • Savaitinėse grupėse vaikų nakties miego metu turi dirbti ne mažiau kaip vienas darbuotojas.
 • Kiekvienoje grupėje, kur ugdomi vaikai, turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.