Skip to main content

Instrumentų laikymas

Paruošti naudoti instrumentai turi būti laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje,

uždengtoje talpykloje.