Skip to main content

Instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos taisyklės

Valant ir dezinfekuojant instrumentus turi būti laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir naudojimo instrukcijų, kurios turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.

Būtina turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių techninius dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba.

A kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami sterilūs vienkartiniai ar sterilūs daugkartiniai instrumentai.

Instrumentai merkiami į dezinfekcinį tirpalą iškart po panaudojimo.

Lankstiniai instrumentai turi būti išardomi, išskleidžiami.

Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašytas tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data.

Dezinfekcijos priemonės turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius.

Mirkoma sandariai uždengtame inde dezinfekciniame tirpale, laikantis dezinfekcinės priemonės gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytos mirkymo trukmės ir koncentracijos.

Instrumentai turi būti visiškai apsemti.

Pasirenkant instrumentų sterilizacijos būdą ir sterilizuojant instrumentus turi būti vadovaujamasi instrumentų gamintojų pateiktomis instrumentų priežiūros (sterilizacijos) instrukcijomis, sterilizatoriaus gamintojo pateiktomis sterilizatoriaus naudojimo instrukcijomis, laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros reikalavimų.

Instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą.

Paslaugų teikėjas turi turėti pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją.

Dokumentai turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje.

Asmenys, sterilizuojantys instrumentus, privalo stebėti sterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre.

Instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą.

Paslaugų teikėjas turi turėti pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją.

Dokumentai turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje.

Asmenys, sterilizuojantys instrumentus, privalo stebėti sterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre.

Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus:

  • kurių pakuotė pažeista,
  • pasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jei gamintojas jį nurodo),
  • cheminiai indikatoriai rodo nepakankamą jų apdorojimą.

Ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) gali būti dezinfekuojami tik išvalyti B kategorijos paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui.