Skip to main content

Įranga

Įranga

Visi su maistu turintys kontaktą prietaisai, detalės ir įrengimai turi būti:

a) tinkamai valomi, o prireikus dezinfekuojami. Valymas ir dezinfekcija atliekami tokiu periodiškumu, kurio pakanka taršos rizikai išvengti;

b) taip sukonstruoti ir iš tokių medžiagų bei laikomi taip tvarkingai, geros būklės ir gerai prižiūrimi, kad taršos rizika būtų minimali;

c) išskyrus vienkartinio panaudojimo konteinerius ir pakuotes, taip sukonstruoti ir pagaminti iš tokių medžiagų bei laikomi taip tvarkingai, geros būklės ir gerai prižiūrimi, kad juos būtų galima valyti, o prireikus dezinfekuoti;

d) sumontuojami tokiu būdu, kad įrengimus ir aplinkines zonas būtų galima tinkamai valyti.

Jeigu įrengimų ir konteinerių korozijos prevencijai naudojami cheminiai priedai, jie turi būti naudojami laikantis geros praktikos taisyklių.

Santrauka

  1. Gerai suprojektuotas patalpas lengva prižiūrėti.
  2. Tinkamos įrangos pasirinkimas lengvina jos priežiūra.
  3. Naudojamos medžiagos turi būti nelaidžios, nesugeriančios, plaunamos ir netoksinės.
  4. Įrenginiai sumontuojami tokiu būdu, kad įrengimus ir aplinkines zonas būtų galima tinkamai valyti.
  5. Turi būti tinkamai tvarkomos atliekos.
  6. Draudžiama eksploatuoti maisto tvarkymo vietą, įvykus vandentiekio ar kanalizacijos tinklų avarijai, nutrūkus karšto ar šalto vandens ar elektros energijos tiekimui, sugedus šaldymo įrenginiams, atliekant remontą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją.