Skip to main content

Kaip išvengti kenkėjų

Kaip išvengti kenkėjų:

 • Stebėsena.
 • Nepalikti prieinamo maisto.
 • Nesudaryti sąlygų veistis kenkėjams.

Kenkėjų stebėsena:

 • Labai svarbu kenkėjams užkirsti kelia patekti į maisto gamybos teritoriją.
 • Taip pat į maisto gamybos patalpas: laikyti uždarytus langus ir duris, jei jie atviri turėtų būti barjerai – tai yra ant langų – tinkleliai, ant durų užuolaidos užkertančios kelią kenkėjams patekti į vidų.
 • Stebėti, kad nebūtų įtrūkimų ar skylių sienose, per kuriuos galėtų graužikai patekti į vidų.

Nepalikti prieinamo maisto:

 • Naudokite kenkėjams neprieinamas pakuotes.
 • Nuolat valykite ir dezinfekuokite paviršius, patalpas ir įrangą.
 • Pamate įtartinų ženklų tuoj pat juos įvertinkite, išvalykite nešvarumus ir apžiūrėkite patalpas.
 • Nuolat apžiūrėkite sandėliuojamus produktus.
 • Visuomet laikykite uždarytus atliekų konteinerius.

Nesudaryti sąlygų kenkėjams veistis:

 • Užkirskite sąlygas kenkėjams veistis patalpų viduje.
 • Laiku šalinkite atliekas.
 • Nuolat tikrinkite savo išteklius.
 • Visada palaikykite švarias grindis ir sienas taip pat stebėkite ar neatsiranda plyšių, įtrūkimų.

Kenkėjų prevencija:

Geriausias būdas apsisaugoti nuo kenkėjų yra prevencija.

 • Jei naudojate, kažkokius masalus ar kitas chemines medžiagas kenkėjams naikinti turite užtikrinti, jog jie nepateks į maistą.

Apsauga nuo kenkėjų galima:

 • Fizinė
 • Cheminė

Fizine apsauga įtraukia elektrinius, uv prietaisus, graužikams spąstus, (lipnių juostelių vabzdžiams negalite naudoti maisto patalpose). Visada patartina šias priemones naudoti ne maisto patalpoje, o už jos ribų.

Cheminė apsauga – deratizacija ar dezinsekcija atliekama uždarius įmonę.

 • Dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos darbai atliekami licencijuotų asmenų ir institucijų.
 • Dezinfekcijai, dezinsekcijai ir deratizacijai turi būti naudojami autorizuoti ar registruoti biocidai nurodyti atitinkamuose teisės aktuose (HN 90:2011).

Taigi:

 • Graužikai ir vabzdžiai maisto tvarkymo vietose naikinami pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Juos naikinant turi būti užtikrinama, kad nebūtų užteršiamas maistas.
 • Deratizacija ar dezinsekcija atliekama uždarius įmonę.

Kodėl svarbi kenkėjų kontrolė?

 • Kad išvengti teisinės atsakomybės.
 • Kad išvengti per maistą plintančių ligų.
 • Kad nesugadintume reputacijos.
 • Kad užtikrinti darbuotojų motyvaciją.
 • Kad išvengtume nuostolių.