Skip to main content

Kas žinotina grožio paslaugų teikėjams?

Vadovaujantis Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašu ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“, veido priežiūros paslaugas (veido aplikacijos, kaukės gamtiniais sveikatos veiksniais) ir kūno priežiūros paslaugos (kūno įvyniojimai, aplikacijos gamtiniais sveikatos veiksniais) priskiriamos sveikatingumo paslaugoms, jas teikiantys specialistai iki 2016 m. gegužės 1 d. privalės įgyti šiame įsakyme nurodytą kvalifikaciją.

Šias paslaugas galės teikti grožio terapeutai, baigę ne trumpesnę kaip 3 metų su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą studijų programą, arba grožio estetikai (higieninės kosmetikos kosmetikai) ir kiti specialistai, baigę ne trumpesnę kaip 2 metų su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą formaliąją profesinio mokymo programą.

Veido priežiūros paslaugą galės teikti ir medicininį išsilavinimą turintys specialistai, įgiję kosmetiko profesinę kvalifikaciją arba baigę ne trumpesnę kaip 6 mėnesių trukmės modulinę. Kūno priežiūros specialisto programą. 

Kūno priežiūros paslaugas galės teikti ir kineziterapeutai, masažuotojai arba bendrosios praktikos slaugytojai, baigę su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindų neformaliojo švietimo programą, turintys Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą kineziterapeuto, masažuotojo arba bendrosios praktikos slaugytojo spaudą.

Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gegužės 31 d. Nr. V-653 pakeitė higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą 2007 08 01 įsakymu Nr. V-633.

Pakeitimais, įsigaliojusiais birželio 4 d., sumažinta administracinė našta grožio paslaugų teikėjams (kirpėjams, manikiūrininkams ir kt.), nes netekusiais galios pripažinti du higienos normų punktai ir 3 priedas „Grožio paslaugos teikimo aprašas“.

Panaikintas higienos normos 9 punktas anksčiau įpareigojo grožio paslaugų teikėją rengti kiekvienos teikiamos grožio paslaugos teikimo aprašą (paslaugos teikimo technologijos (proceso atlikimo būdo ir priemonių) aprašymą), užpildant 3 priede pateiktą formą.

Taigi, nuo šiol grožio paslaugų teikėjams nebereikia rengti kiekvienos grožio paslaugos aprašo.

Taip pat panaikintas higienos normos 49 punktas ir atsisakyta reikalavimo tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugų teikėjams kortelėje arba žurnale registruoti kiekvieną paslaugų vartotoją (įrašant paslaugos pavadinimą, paslaugos teikimo datą, paslaugų vartotojo vardą ir pavardę bei amžių, taip pat tatuiruotę, ilgalaikį makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardą, pavardę).

Esant ginčui dėl grožio paslaugos pirkimo–pardavimo sutarties, jos sąlygų nevykdymo arba suteiktos nesaugios ar nekokybiškos paslaugos, paslaugos pirkimo faktą gali patvirtinti jos įsigijimą patvirtinantys dokumentai, pvz., kasos kvitas ar pan.