Skip to main content

Maisto papildų ženklinimas

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų  ženklinimą

MAISTO PAPILDŲ ženklinimas privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ (Žin., 2010, Nr. 58-2844, su pakeitimais) ir Reglamento 1169/2011 reikalavimus.

— Maisto papildo etiketėje turi būti užrašyta „maisto papildas“.