Skip to main content

Medicininių atliekų apdorojimas ir šalinimas

Apdorojimo tikslas – iki minimumo sumažinti pavojų gyventojų sveikatai, tai yra:

  • išvengti patogeninių mikroorganizmų pasklidimo aplinkoje; 
  • sumažinti pavojų susižeisti infekuotais įrankiais; 
  • pašalinti galimybę panaudoti užkrėstas adatas. 
 • Už galutinį atliekų kenksmingumo pašalinimą atsako atliekų tvarkytojas. 

Kenksmingumo pašalinimas 

 • Iš dalies arba visiškai pašalinti atliekų kenksmingumą galima atliekų susidarymo arba kitose tam pritaikytose vietose. 
 • Reikia prisiminti, kad ruošiamas medicinines atliekas deginti, apdoroti autoklavuose ar mikrobangomis draudžiama dezinfekuoti cheminės dezinfekcijos preparatais. 
 • Jeigu medicininių atliekų nenumatoma deginti, apdoroti autoklavuose ar mikrobangomis, jas galima dezinfekuoti cheminės dezinfekcijos preparatais susidarymo vietose.

Medicininių atliekų deginimas

 • Pirmenybė teikiama infekuotų atliekų deginimui, nes jos efektyviai dezinfekuojamos karščiu, labiausiai sumažėja jų masė ir jas galima tinkamai šalinti. 
 • Deginant infekuotas atliekas ligoninių katilinėse nepasiekiama reikiamos temperatūros, į atmosferą išsiskiria nemažai teršalų, pavyzdžiui, anglies monoksido, tolueno, benzeno. 
 • Taip pat lieka daug gerai nesudegusio šlako, kurį reikia vežti į sąvartyną.
 • Šiuolaikinės deginimo technologijos sumažina atliekų tūrį ir masę iki 95 procentų. 
 • Deginti galima infekuotas popierines, medžiagines, plastikines ir gumines atliekas, kūno dalis ir organus. 
 • Deginant kai kurias infekuotas plastikines atliekas gali išsiskirti kenksmingų žmogaus sveikatai chlorintųjų dioksinų. Deginimas yra sudėtingas technologinis procesas. Deginimo krosnių temperatūra skirtinga, todėl skiriasi išmetamų į atmosferą junginių kiekis ir kokybė. 

Medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas

 • Tvarkant medicinines atliekas galimos ir alternatyvios apdorojimo bei kenksmingumo pašalinimo technologijos, padedančios išvengti oro taršos:
  • apdorojimas garo sterilizatoriuose, 
  • apdorojimas mikrobangomis, 
  • cheminės dezinfekcijos būdai. 
 • Infekuotos atliekos, pašalinus jų kenksmingumą (išskyrus cheminę dezinfekciją), kartu su pirmine pakuote pakuojamos kaip nepavojingos medicininės atliekos ir perduodamos vežėjui. 
 • Medicininių atliekų kenksmingumą galima pašalinti:
  • atliekų susidarymo vietoje,
  • bendruose įrenginiuose, kuriuose apdorojamos daugelio įstaigų atliekos.

Medicininių atliekų apdorojimas garo sterilizatoriuose – autoklavuose

 • Apdorojimas garo sterilizatoriuose – antras pagal dažnumą būdas, didžiausias jo privalumas yra tas, kad ligoninėse jis gerai žinomas ir seniai taikomas. 
 • Procesas vykdomas pagal kokybės protokolus. 
 • Dezinfekuoti nereikia didelio ploto, jei kartu dar ir presuojama bei smulkinama, atliekų masė sumažėja iki 80 procentų. 
 • Šios procedūros metu infekuotas atliekas autoklave veikia aukštas slėgis ir temperatūra. 

Medicininių atliekų apdorojimas mikrobangų įrenginyje

 • Nukenksminant medicinines atliekas mikrobangomis, drėgnos arba sudrėkintos ir skystosios infekuotos atliekos šildomos aukšto dažnio mikrobangomis. Drėgnos (sudrėkintos) atliekos surenkamos į specialias pakuotes ir įdedamos į įrenginį kenksmingumui pašalinti. 
 • Mikrobangų energija kaitina atliekose esantį skystį. 
 • Mikrobangas labai gerai absorbuoja vandens molekulės, todėl kuo daugiau mikrobangų energijos jos sugeria, tuo labiau virpa ir tuo didesnė temperatūra. 
 • Apdorojimo procesas labai paprastas: atliekų temperatūra mikrobangų krosnyje pakeliama daugiau kaip 100 laipsnių pagal Celsijų. 
 • Kai pasiekiama reikiama temperatūra, ji palaikoma dezinfekcijos konteinerio viduje 25 minutes, ir taip sunaikinami atliekose esantys mikroorganizmai. 

Medicininių atliekų apdorojimas cheminėmis medžiagomis ir preparatais

 • Tinkama cheminė dezinfekcija galima tik specialiuose įrenginiuose. 
 • Infekuotos atliekos uždaru konvejeriu patenka į krovimo bunkerį, jame purškiamos dezinfekcijos tirpalu (paprastai naudojamas chlorkalkių ar chloramino tirpalas). 
 • Bunkeryje sudaromas neigiamas slėgis, kad jokių aerozolių nepatektų iš kameros į aplinką. 
 • Chemine dezinfekcijos medžiaga apdorotos atliekos patenka į smulkinimo zoną. 

Infekuotų atliekų dezinfekcijos ir šalinimo būdai 

Medicininių atliekų šalinimas į sąvartyną

 • Į sąvartynus galima šalinti tik nepavojingas medicinines ir kitas nepavojingas sveikatos priežiūros įstaigų atliekas. 
 • Infekuotos medicininės atliekos gali būti gabenamos į sąvartyną tik po terminio kenksmingumo pašalinimo.