Skip to main content

Mikroklimato reikalavimai

 • Turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad jose būtų galima palaikyti nustatytus oro kokybės parametrus.
 • Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. 
 • Šildymo prietaisų paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 °C.
 • Vaikų socialinės globos įstaigos, šeimynos patalpose turi būti:
 • santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laiku 35–60 proc., šiltuoju – 35–65 proc.;
 • oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku – ne daugiau kaip 0,15 m/s, šiltuoju – ne daugiau kaip 0,25 m/s;
 • temperatūra šaltuoju metų laiku turi būti nuo 17 iki 24°C priklausomai nuo patalpos paskirties
 • temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų turi būti ne daugiau kaip 3 °C.
 • Patalpų oro temperatūros parametrai šaltuoju metų laikotarpiu
 • Eilės numeris Patalpos pavadinimas Oro temperatūra, C
  1 Patalpos, kuriose įrengtos vaikų individualios veiklos vietos, stacionarios kompiuterizuotos vietos, pamokų ruošos kambarys, bendrasis kambarys, miegamasis 18–22
  2 Renginių ir kūno kultūros salė 17–20
  3 Vestibiulis, drabužinė 18–20
  4 Tualetas 18–22
  5 Vonios (dušo) patalpa 20–24
  6 Laiptinės, koridoriai 18–20
 • Pamokų ruošos kambariai (jei yra įrengti), 
 • bendrieji kambariai (valgomieji, žaidimų, bendravimo), 
 • miegamieji-vaikų individualios veiklos kambariai turi būti natūraliai vėdinami, varstant langus.

 • Ištraukiamoji vėdinimo sistema turi būti 
  • tualetuose, 
  • vonios (dušo) patalpose, 
  • skalbimo, 
  • džiovinimo patalpose (vietose), 
  • virtuvės patalpose, 
  • renginių ir kūno kultūros salėje, 
  • skalbykloje (jei yra įrengta).
 • Virtuvėje turi būti įrengta mechaninė oro ištraukimo sistema, apribojanti garų ir kvapų sklidimą į gretimas patalpas.
 • Atskiros vėdinimo sistemos turi būti:
  • virtuvėje, 
  • tualeto ir vonios (dušo) patalpose, 
  • skalbykloje (jei yra įrengta).