Skip to main content

Neregistruojame

Neregistruojame:

  • vienkartinių kosmetikos gaminių,
  • kosmetikos gaminių, kurių pakuotė, balionėlis, užtikrina, kad naudojimo metu pakuotėje esantis gaminys negali turėti sąlyčio su išorine aplinka (aerozoliniuose balionėliuose esantys kosmetikos gaminiai),
  • kosmetikos gaminiams, kurie neturi tikimybės pasidaryti nesaugūs žmogaus sveikatai naudojant normaliomis arba iš anksto numatytomis sąlygomis (nagų lakas, kvepalai).