Skip to main content

Pagrindiniai higienos reikalavimai

Stacionarios globos įstaigos gali vykdyti veiklą tik gavusios leidimą-higienos pasą

Jei globos įstaigoje teikiamos slaugos ar gydymo paslaugos, kurias gali teikti tik licencijuoti slaugytojai arba gydytojai, įstaiga privalo turėti leidimą – higienos pasą ne tik socialinės globos veiklai bet ir slaugos arba gydymo paslaugų teikimui.

Įstaiga privalo turėti šiuos dokumentus:

 • įstaigos registravimo pažymėjimą;
 • įstaigos veiklos nuostatus (įstatus);
 • vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas);
 • vidaus tvarkos taisykles gyventojams (apibrėžiančias gyvenimo ir elgesio normas, gyventojų teises ir pareigas, laikino išvykimo tvarką, gyventojų lankymo tvarką ir pan.);
 • visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą – higienos pasą, 
 • steigėjo patvirtintą teikiamų paslaugų sąrašą;
 • metinį įstaigos veiklos planą;
 • gyventojų asmens bylas (visi su asmeniu susiję dokumentai ir informacija,);
 • nesavarankiškų (neveiksnių, ribotai veiksnių ar kitų, negalinčių savarankiškai disponuoti pinigais) gyventojų asmeninių pinigų apskaitos bylas.

Įstaiga privalo

 • Kiekviena įstaiga kalendorinių metų pabaigoje turi parengti metinės veiklos ataskaitą.
 • Globos įstaiga turi sudaryti sąlygas veikti gyventojų tarybai, kuri gali teikti pasiūlymus įstaigos administracijai.