Skip to main content

Pakavimas, tinkamumo vartoti terminas, atsekamumas

Pakuotė ir pakavimo medžiagos apsaugo produktą nuo išorinio poveikio, tokio kaip mechaniniai pažeidimai, užteršimas, drėgmės praradimas ir kt. transportavimo ir kitos veiklos atveju. 

Maistui pakuoti ar kitaip su juo liestis turi būti naudojami tik tam tikslui skirti, nekenkiantys žmonių sveikatai ir atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos. 

Jie turi būti laikomi taip, kad nebūtų užteršti. 

Pakuojant turi būti išvengiama maisto užteršimo. 

Pakartotinai maistui patiekti ir pakuoti naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti lengvai valomi, prireikus dezinfekuojami. 

Pakuotas produktas – tai tvarkingai sudėtas į tam tikrą maistui laikyti skirtą tarą, įrištas ar įvyniotas į maistui pakuoti skirtas medžiagas produktas. 

Fasuotas produktas – kiekvienas atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir pakuotė, į kurią jis įdėtas prieš pateikiant parduoti ir kuri dengia produktą visiškai arba tik iš dalies, bet visada taip, kad pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos neatidarius arba nepakeitus; terminas „fasuotas maisto produktas“ neapima vartotojo prašymu pardavimo vietoje pakuojamų arba tiesioginiam pardavimui fasuojamų maisto produktų. 

Teikiant informaciją apie fasuotus produktus, turi būti nurodyta: 

 • maisto produkto / gaminio pavadinimas; 
 • maisto tvarkymo subjekto pavadinimas ir adresas; 
 • produkto sudedamųjų dalių sąrašas. Jeigu gaminio sudėtyje yra alergijas ar maisto
  netoleravimą sukeliančių medžiagų (ar iš jų kilusių) (žr. 3 priedą), informacija apie tai turi būti pateikiama kitokiu, negu pateikiamas visas tekstas, šriftu (pusjuodžiu, kursyvu ar kt.); 
 • produkto grynasis kiekis; 
 • produkto tinkamumo vartoti terminas; 
 • produkto naudojimo ir laikymo nurodymai, jei reikia;
 • kiti ženklinimo reikalavimai.

Informacija apie galutiniams vartotojams tiekiamą fasuotą maistą gali būti nurodyta:

 • ant gaminio pakuotės; 
 • ant etiketės, pritvirtintos prie gaminio arba jo pakuotės; 
 • kitais būdais raštu, kad vartotojai galėtų aiškiai matyti visą informaciją, jei dėl techninių priežasčių informacijos negalima pateikti ant gaminio pakuotės ar etiketės.

Ši informacija turi būti aiškiai įskaitoma ir laisvai prieinama vartotojams.

Informacija apie elektroninėmis priemonėmis parduodamus nefasuotus maisto produktus arba vartotojų prašymu supakuotus maisto produktus, arba tiesioginiam pardavimui fasuojamus maisto produktus turi būti pateikiama prieš įsigyjant maistą.

Tinkamumo vartoti terminas

Pagaminto maisto tinkamumo vartoti terminas turi užtikrinti maisto saugą ir kokybę.

 • Gaminių tinkamumo vartoti terminas nustatomas, atsižvelgiant į gaminių rūšį, jų pagaminimo būdą, sudėtį, naudojamą pakuotę ir gaminių laikymo sąlygas. 
 • Pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas, turi būti laikomas šilumą palaikančiuose įrenginiuose, ne žemesnėje nei 68 °C temperatūroje ir suvartotas pagaminimo dieną. 
 • Atvėsintas karštas maistas turi būti laikomas šaldytuve ne ilgiau kaip 24 val.
 • Po pakartotino šiluminio apdorojimo maisto realizavimo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 1 val.
 • Kitais atvejais tinkamumo vartoti terminą nustato maisto tvarkymo subjektas. 

Atsekamumas

Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti maisto produktų ir žaliavų, iš kurių gaminamas maistas, atsekamumą ir išsaugoti įsigijimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas tinkamumo vartoti terminas ar partijos numeris, ar registruoti tokius duomenis, būtinus atsekamumui užtikrinti: produkto pavadinimą, kiekį, partijos numerį, įsigijimo datą ir įsigijimo dokumento numerį. 

Realizuoto pagaminto maisto kiekis turi būti registruojamas. 

Atsekamumui užtikrinti reikalingi dokumentai, turi būti saugomi ne trumpiau kaip 6 mėn.