Skip to main content

Patalpų įrengimo reikalavimai

Jeigu naujai statomų socialinės globos namų patalpos įrengtos keliuose vienoje teritorijoje esančiuose pastatuose, pastatai turi būti sujungti šildomais koridoriais, išskyrus atvejus, kai viename pastate įrengiamos visos socialinės globos namų šeimynos patalpos.

Vaikų socialinės globos įstaigų, šeimynų patalpos ir jose esantys įrenginiai turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (susidūrimo, kritimo, nudegimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).

  • Laiptinės, turėklai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų vaikų saugą.
  • Draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, laiptų pakopos negali būti siaurėjančios. 
  • Laiptinės, turėklai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų vaikų saugą.
  • Draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus. 
  • Draudžiama įrengti aptvarus, turėklus su horizontaliu dalijimu, o vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m. 
  • Išoriniai laiptai ar jų dalys ir aikštelės turi turėti aptvarus, jeigu jų aukštis nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau.
  • Jei durys, sienos aplink duris ar apatinės sienų dalys įstiklintos, kai stiklas nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio suskirstymo elementų, jis turi būti pažymėtas.