Skip to main content

Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra

  • Patalpos turi būti tvarkomos, valomos kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį. 
  • Langai, šviestuvai valomi pagal poreikį.
  • Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.) turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs visą laiką.
  • Indai ir įrankiai plaunami indams plauti skirtomis priemonėmis.
  • Asmens higienos patalpų inventorius turi būti ženklinamas, švarus ir sausas, laikomas atskirai nuo kito valymo inventoriaus. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti laikomos tam skirtoje vietoje.
  • Švariems ir nešvariems skalbiniams, inventoriui, valymo ir kitiems reikmenims laikyti turi būti specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos).
  • Asmenys, dirbantys su valymo, dezinfekcijos priemonėmis, turi vadovautis gamintojo instrukcijomis, gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais.
  • Užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas vadovaujantis 
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267790/asr 
  • Patalpose turi nebūti graužikų ir buitinių kenkėjų. Dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją draudžiama atlikti paslaugų gavėjams esant patalpoje.