Skip to main content

Pirmosios pagalbos abėcėlė Copy

Įvykio vietoje įvertinam galimus pavojus.

Pirmosios pagalbos abėcėlė

Nukentėjusiojo tyrimas susideda iš pirminio tyrimo, kurio metu įvertinamos ir užtikrinamos pagrindinės gyvybiškai svarbios organizmo funkcijos, ir antrinio tyrimo, kurio metu nustatomi ir gydomi kiti sužalojimai.

Pirminio tyrimo ir pagalbos veiksmų seka sujungta į trumpinį DRS ABCD.

Atliekant tyrimą ir teikiant pagalbą vadovaujantis DRS ABCD principu, kiekviena „raidė“ įvertinama ir iš karto stabilizuojama, tik po to pereinama prie kitos „raidės“.

Kritiškiausiomis situacijomis prisiminkite pirmosios pagalbos DRS ABCD principą.

D (angl. Danger)

Prieš prisiartindami prie nelaimės vietos, įvertinkite pavojų sau, nukentėjusiajam ir šalia esantiems žmonėms. Jeigu būtina ir jei tai nekelia pavojaus Jums, pašalinkite nukentėjusiajam pavojų keliantį veiksnį arba nukentėjusįjį perkelkite į saugią vietą.

R (angl. Response)

 • Įvertinkite sąmonę.
 • Iškvieskite greitąją medicinos pagalbą.
 • Jei nukentėjusysis nesąmoningas, prašykite, kad atneštų defibriliatorių .
 • Suteikite nukentėjusiajam pradinę patogiausią padėtį.

S (angl. Send)

Ką nors siųskite kviesti pagalbos arba patys kvieskite pagalba numeriais 112

A (ang. Airway)

Įvertinkite kvėpavimo takų būklę ir užtikrinkite, kad jie būtų atviri.

Atvirus kvėpavimo takus užtikrinkite viena ranka atlošdami galvą, kita pakeldami apatinį žandikaulį.

B (angl. Breathing)

Įvertinkite ir užtikrinkite kvėpavimą

C (angl. Circulation)

Įvertinkite ir užtikrinkite kraujotaką.

Stabdykite kraujavimą.

D (angl. Defibrilation, Disability)

Jei nukentėjusysis nesąmoningas ir nekvėpuoja, atlikite defibriliaciją automatiniu išoriniu defibriliatoriumi .

Jei nukentėjusysis sąmoningas, įvertinkite nervų sistemos būklę.

Atlikus pirminį tyrimą, suteikus pagalbą vadovaujantis principu DRS ABCD ir įsitikinus, kad pagrindinės gyvybinės funkcijos (sąmonė, kvėpavimas, kraujotaka) neišnykusios ir nukentėjusysis nekraujuoja, atliekamas antrinis tyrimas:

 •   Apklausiama nukentėjusysis ir liudininkai (nusiskundimai, alergija, vartojami vaistai, buvusios ar esamos ligos, nėštumas, valgio laikas, įvykio aplinkybės).
 •   Nukentėjusysis apžiūrimas ir apčiupinėjamas nuo galvos iki kojų.
 •   Tvarstomos žaizdos, įtveriamos lūžusios kūno vietos.
 •   Stebimos gyvybinės funkcijos: sąmonė, kvėpavimas, kraujotaka (pulsas).
 •   Nukentėjusiajam suteikiama galutinė geriausia padėtis.
 •   Nukentėjusysis apklojamas, kad nesušaltų.
 •   Neduodama gerti, valgyti, rūkyti.