Skip to main content

Reikalavimai asmenims, tvarkantiems maistą

Asmenys tvarkantys maistą turi:

  • būti pasitikrinę sveikatą, turėti nustatyta tvarka išduotą asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, F 048/a forma), kuria patvirtinamas leidimas dirbti su maistu. Dėl sveikatos patikrinimo reikia kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą; 
  • būti išklausę privalomus higienos žinių kursus. Dėl higienos žinių kursų išklausymo reikia kreiptis į įmonę, turinčią teisę verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu.

Sveikatos patikrinimą ir higienos įgūdžių išklausymą patvirtinantys dokumentai turi būti laikomi maisto tvarkymo vietoje. 

Draudžiama tvarkyti maistą asmenims, kurie: 

    • Viduriuoja ir (ar) vemia; 48 val. po paskutinio viduriavimo.
    • Karščiuoja, skundžiasi gerklės skausmu; 
    • Turi išskyrų iš nosies, akių ar ausų; 
    • Turi atvirų odos žaizdų, serga užkrečiamąja odos liga ar yra ligos, kuri gali būti perduodama per maistą, nešiotojai.