Skip to main content

Reikalavimai darbuotuojams

Visi ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojai, ar laisvasis mokytojas privalo tikrintis sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka, asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a) ar jos kopija turi būti laikoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo vietoje.

Taip pat visi ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojai, ar laisvasis mokytojas turi būti įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai – ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos laikomi ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo vietoje.