Skip to main content

Reikalavimai maisto tvarkymo įrangai ir inventoriui

Maisto tvarkymo patalpų plotas turi būti adekvatus vykdomos maisto tvarkymo veiklos apimtims. 

Maisto tvarkymo subjektai turi naudotis įrenginiais ir priemonėmis, reikalingais tinkamai temperatūrai palaikyti ir stebėti. 

Maisto produktų ir žaliavų laikymo ir prireikus patiekalų temperatūrai stebėti turi būti naudojamas (-i) termometras (-ai). 

Maisto produktų ir žaliavų laikymo ir patiekalų temperatūra turi būti stebima kiekvieno maisto tvarkymo etapo metu, užfiksuoti neatitikimai teisės aktų reikalavimams turi būti registruojami 

Šaldytuvuose, turi būti užtikrinama ne aukštesnė kaip 6 °C, prireikus ir žemesnė temperatūra. Temperatūrą galima patikrinti, naudojant papildomą termometrą, kuris visą laiką privalo būti šaldytuve. 

Šaldiklio temperatūra negali būti aukštesnė nei –18 °C. 

Šaldytuvas turi būti neperpildytas. Perpildytame šaldytuve oras negali laisvai cirkuliuoti, todėl tokiu atveju neigiamai veikiama šaldytuvo temperatūra (temperatūra būna aukštesnė). 

Negalima ilgam laikui palikti atidaryto šaldytuvo, kadangi aukštėja šaldytuvo vidaus temperatūra. 

Karšti ar šilti produktai neturi būti laikomi šaldytuve, nes jie padidina prietaiso vidinę temperatūrą. 

Siekiant sumažinti drėgmės ir skonio praradimą, produktai, kuriuos būtina laikyti šaldytuve, turi būti laikomi sandariuose induose. 

Maisto tvarkymo įranga ir kitas inventorius turi būti geros būklės, lengvai valomi ir prireikus dezinfekuojami.