Skip to main content

Reikalavimai maisto tvarkymo patalpoms ir įrangai

Maisto tvarkymo patalpos turi būti tvarkingos, jose neturi būti kenkėjų ir (ar) jų pėdsakų ir gyvūnų. 

Grindų, sienų, lubų danga turi būti lygi, pagaminta iš drėgmei atsparių medžiagų, danga turi būti atspari valymui ir neabsorbuoti riebalų, vandens ir kt. Grindų paviršiui tinka plytelės, linoleumas (dažytas arba lakuotas), taip pat ir kitos plaunamos medžiagos. Kiliminė danga nėra lygi, tinkama valymui, dezinfekavimui, todėl maisto tvarkymo vietoje jos neturėtų būti. Taip pat neturėtų būti dekoracijų, užuolaidų. Sienos gali būti padengtos plytelėmis, taip pat sienos gali būti dažytos arba padengtos kita tinkama, lygia ir valymui tinkama medžiaga. 

Maisto tvarkymo patalpose turi būti užtikrintas karšto ir (ar) šalto geriamojo vandens tiekimas. Periodiškai turi būti atliekami geriamojo vandens tyrimai.

Reikalavimai maisto tvarkymo įrangai ir inventoriui

 • Įrenginiai ir įrankiai turi būti lengvai valomi ir prižiūrimi bei saugūs eksplatuoti.
 • Visi įrenginiai ir įrankiai turi būti pagaminti iš tokių medžiagų, kad galėtų liestis su maistu, ir turėtų kokybę patvirtinančius dokumentus.
 • Nenaudojami įrenginiai  turi būti pašalinti iš gamybos patalpų ir vietų.
 • Šaldymo įrenginys ar patalpa turi būti pakankamo pajėgumo, kad greitai gendantys maisto produktai būtų laikomi teisės aktais reglamentuojamoje arba gamintojo nurodytoje temperatūroje.
 • įmonė privalo turėti ne mažiau kaip vieną metrologiškai patikrintą termometrą, jeigu teisės aktai nenurodo kitaip. Termometras su metrologine patikra naudojamas kaip etalonas, kuriuo maisto tvarkymo subjektas matuoja temperatūrą svarbiuose valdymo taškuose, juo vieną kartą per metus patikrinami ir kitų termometrų rodmenys.
 • Šaldytuvuose, turi būti užtikrinama ne aukštesnė kaip 6 °C, prireikus ir žemesnė temperatūra. Temperatūrą galima patikrinti, naudojant papildomą termometrą, kuris visą laiką privalo būti šaldytuve.
 • Šaldiklio temperatūra negali būti aukštesnė nei –18 °C.

Reikalavimai transportui

Maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai turi būti švarūs, geros būklės ir gerai prižiūrimi tam, kad maisto produktai būtų apsaugoti nuo užteršimo.

 • Transportavimo metu gabenami maisto produktai turi būti pervežami  nepažeidžiant pakuočių vientisumo, ir išvengiant pakuočių deformacijos, dūžių, išsiliejimo.
 • Po kiekvieno maisto krovinio gabenimo transporto priemonė turi būti išvaloma, jei reikia, išplaunama ar dezinfekuojama.
 • Pervežimo priemonių talpyklos ir (ar) konteineriai turi būti naudojami TIK maisto produktų pervežimui.
 • Jeigu maisto produktams pervežti naudojamos pervežimo priemonės ir (ar) konteineriai naudojami ir kitų dalykų pervežimui arba jais pervežami skirtingi maisto produktai, šie privalo būti efektyviai atskiriami vieni nuo kitų.
 • Atskirų maisto produktų grupių transportavimui  transporto priemonėje yra įrengiamos atskiros lentynos, sekcijos, skyriai, kameros, talpyklos ir t.t.
 • Kartu su maistu transporto priemonėje kartu su maistu pervežti maisto atliekas, šiukšles, chemines medžiagas ir t.t. DRAUDŽIAMA
 • Nefasuoti skysčio, granulių ar miltelių pavidalo maisto produktai turi būti pervežami tiktai maisto produktų pervežimui skirtose talpyklose ir (ar) konteineriuose /cisternose.
 • Kur būtina, maisto produktams pervežti naudojamose pervežimo priemonėse ir (ar) konteineriuose turi būti palaikoma maisto produktams laikyti tinkama temperatūra bei juose turi būti temperatūros valdymo įrenginys.
 • Gabenimo metu kontroliuojama temperatūra, įrašai fiksuojami.
 • Transporto priemonėmis gabenami tik transporto priemonės temperatūros charakteristikas atitinkantys maisto produktai, pvz.: greitai gendantys maisto produktai negali būti gabenami be šalčio, negali būti gabenimo metu sušaldyti; užšaldyti maisto produktai gabenami ne mažesnėje kaip minus 18° C temperatūroje.

Greitai užšaldytų maisto produktų transportavimas

 • Greitai užšaldytų maisto produktų temperatūra visose produkto laikymo vietose turi būti pastovi – minus 18° C arba žemesnė.
 • Pervežimo metu galimas trumpalaikis temperatūros šoktelėjimas, neviršijantis daugiau kaip 3° C.
 • Produkto temperatūros nukrypimai vietinio paskirstymo metu negali būti didesni kaip 3° C.
 • Transportavimo, iškrovimo metu temperatūra užšaldytiems maisto produktams negali svyruoti daugiau kaip +/- 3° C.