Skip to main content

Reikalavimai personalui

  • Globos įstaigose personalas skirstomas: 
    • tiesiogiai su gyventojais dirbantis ir
    • netiesiogiai su gyventojais dirbantis (administracinis, ūkinis).
  • Vaikų su proto negalia bei vaikų ir jaunimo su proto negalia globos įstaigose tiesiogiai su gyventojais dirbančio personalo turi būti ne mažiau kaip 70 proc. viso įstaigos personalo;
  • Suaugusiųjų su proto negalia ir senų žmonių globos įstaigose tiesiogiai su gyventojais dirbančio personalo turi būti ne mažiau kaip 60 proc. viso įstaigos personalo.

Reikalavimai personalui

  • Darbuotojai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą, kvalifikaciją ar licenciją užimamoms pareigoms atlikti.
  • Kiekvienam darbuotojui turi būti parengtas pareigybės aprašymas. 
  • Globos įstaigos vadovas turi sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją.