Skip to main content

Sankcijos

22 straipsnis

Baudos už šio įstatymo pažeidimus taikomos paslaugos teikėjui:

suteikusiam ar teikiančiam pavojingas paslaugas teikėjui skiriama nuo 144 iki 724 eurų bauda,

suteikusiam ar teikiančiam pavojingą paslaugą po įpareigojimo nutraukti jos teikimą paslaugos teikėjui skiriama nuo 579 iki 2 896 eurų bauda,

nevykdantiems reikalavimų nutraukti pavojingas paslaugas, skiriama nuo 1 448 iki 5 792 eurų bauda.

pateikusiems į rinką pavojingas paslaugas , jeigu jos padarė žalos vartotojo sveikatai, skiriama 1 448 iki 11584 eurų bauda,

pateikusiems į rinką pavojingas paslaugas , jeigu jos sukėlė vartotojo mirtį, skiriama nuo 5792 iki 23169 eurų bauda.

Baudų taikymas neatleidžia nuo pareigos atlyginti vartotojams padarytą žalą.

ATPK 42 straipsnis

Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas Pirmą kartą.

-įspėjimas arba bauda piliečiams nuo 14 iki 57 eurų,

-bauda pareigūnams – nuo 14 iki 144 eurų,

ATPK 42 straipsnis

Jei sukeliamas pavojus išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms žmonių užkrečiamosioms ligoms.

-bauda piliečiams nuo 144 iki 289 eurų.

-pareigūnams – nuo 579 iki 1448 eurų.

ATPK 42 straipsnis – Pakartotinai

-užtraukia baudą piliečiams nuo 14 iki 144 eurų.

-pareigūnams – nuo 57 iki 434 eurų.

-administracinis nurodymas prasižengus pirmą kartą, pusė minimalios baudos- 7 eurai.