Skip to main content

Saugi paslauga

Grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas.

Produktas – gaminys arba paslauga.

Saugi paslauga – kiekviena paslauga, kuri teikiama laikantis numatytų sąlygų ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų ir teikimo metu ar po to nekelianti jokios rizikos arba kelianti vartotojų gyvybei ir sveikatai minimalią riziką, kuri yra būdinga paslaugai ir laikoma priimtina bei atitinkančia aukštą vartotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygį.