Skip to main content

Šiukšlių rūšiavimo reikalavimai

Šiukšlių rūšiavimo reikalavimai viešosiose ir gydymo įstaigose

Atliekos klasifikuojamos: 

  • BA – buitinės atliekos.

Tai nepavojingos atliekos susidariusios iš kasdieninės žmogaus veiklos. Tvarkomos ir rūšiuojamos pagal bendrus reikalavimus. Rekomenduojama, rūšiuoti ir atitinkamas atliekas mesti į stiklo, plastiko ir popieriaus konteinerius.

  • Pavojingos atliekos:

Medicinos atliekos; odos ir medienos perdirbimo atliekos, maisto produktų perdirbimo atliekos ir kitos atliekos kurios reglamentuotos ir klasifikuotos teisės aktais ir turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą.

STIKLAS, POPIERIUS, 

PLASTIKAS

MA – medicinos atliekos 

  • Medicininių atliekų (tamponų, švirkštų ir kt.) rūšiavimui turi būti naudojamos atskiros šiukšliadėžės su skirtingų spalvų šiukšlių maišeliais. Kokias spalvas rinktis pasirenka pati įstaiga. Pagrindinis reikalavimas, kad skirtųsi nuo buitinėms šiukšlėms surinkti naudojamų maišelių. 
  • Medicininių atliekų negalima mesti į bendrus komunalinius atliekų konteinerius. Jos turi būti surenkamos ir utilizuojamos pagal Higienos normų reikalavimus. 
  • Šiukšliadėžes privaloma dezinfekuoti biocidiniais preparatais. 
  • Po sąlyčio su medicininėmis atliekomis būtina nuplauti ir dezinfekuoti rankas.
  • Jeigu netyčia įsidūrėte ar įsipjovėte tvarkydami aštrias medicinines atliekas nedelsiant kreipkitės į gydytoją.