Skip to main content

Sterilizavimas

Pasirenkant instrumentų sterilizacijos būdą ir sterilizuojant instrumentus turi būti vadovaujamasi instrumentų gamintojų pateiktomis instrumentų priežiūros (sterilizacijos) instrukcijomis, sterilizatoriaus gamintojo pateiktomis sterilizatoriaus naudojimo instrukcijomis, laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros reikalavimų.

Instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą.

Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai turi būti naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis.

Po sterilizavimo turi būti patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (–) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi.

Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras ir cheminiai indikatoriai saugomi 1 metus.

Asmenys, sterilizuojantys instrumentus, privalo stebėti sterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre.

     Lietuvos higienos normos HN 117:2007

„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

2 priedas

                                    (Registro forma)

                STERILIZATORIAUS DARBO KONTROLĖS REGISTRAS

Sterilizatoriaus tipas, modelis______________, Nr. ________________

Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo), cheminiai indikatoriai rodo nepakankamą jų apdorojimą.

Sterilizuotų gaminių pakuotės turi būti laikomos sausose, švariose patalpose, tam skirtose uždarose vietose.

Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės saugomos pakavimo medžiagos gamintojo nurodytomis sąlygomis (jeigu gamintojas jas nurodo).

Po sterilizavimo turi būti patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (–) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi.

Sterilizatoriaus techninė priežiūra atliekama sterilizatoriaus gamintojo nurodytu periodiškumu ir būdais.