Skip to main content

Sveikatos priežiūros įstaigų atliekos Copy

Nepavojingos sveikatos priežiūros įstaigų atliekos yra tos pačios kilmės kaip ir buitinės kietosios atliekos, todėl jos šalinamos tuo pačiu būdu.

Joms priskiriamos:

  • 1. Buitinės atliekos ir antrinės žaliavos: nuotėkos, popieriaus atliekos (laikraščiai, žurnalai, kartonas, dėžutės), plastiko atliekos (buteliai, vienkartiniai indai ir įrankiai, maišeliai), metalo atliekos (konservų, gėrimų dėžutės, dangteliai), stiklo atliekos (buteliai, stiklainiai, stiklo duženos), tetrapakai, gėlės.
  • 2. Konfidencialios atliekos: dokumentai (ligos istorijos, susirašinėjimo dokumentai, tyrimų duomenys).
  • 3. Technologinių procesų atliekos: skysčiai ir smulkios kietosios dalys, kurios pašalinus kenksmingumą, supilamos į buitinių nuotekų tinklus.
  • 4. Maisto atliekos: ligonių maisto likučiai (išskyrus sergančių užkrečiamosiomis ligomis), ligoninių personalo valgyklų atliekos.
  • 5. Kitos atliekos: sugedusi, susidėvėjusi aparatūra, įrenginiai, sulužę baldai, statybos, remonto atliekos.
  • 6. Sveikatos priežiūros teritorijos atliekos: lapai, žolė, šakos, smėlis, sniegas.

Pašalinus kai kurių pavojingų medicininių atliekų kenksmingumą, jos gali tapti nepavojingomis atliekomis. 

Sveikatos priežiūros įstaigų atliekų klasifikacija 

Medicininių atliekų kiekiai

  • Nepaisant kai kurių skirtumų, daugelyje šalių nuo 75 proc. iki 90 proc. medicininių atliekų susidaro ligoninėse. 

Medicininių atliekų kiekiai kai kuriuose pasaulio regionuose 

MA kiekiai Lietuvoje, tonomis