Skip to main content

Teritorijos reikalavimai

  • Naujai steigiamos vaikų socialinės globos įstaigos teritorijos neužstatyta dalis, skirta vaikų poilsiui ir rekreacijai, turi būti ne mažesnė kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui. 
  • Socialinės globos namai, kuriuose globojama iki 20 vaikų, socialinės globos namų šeimynos, įkurtos atskirose patalpose (butuose ar pan.), esančiose ne socialinės globos namų teritorijoje gali naudotis kitomis vaikų poilsiui ir rekreacijai tinkančiomis erdvėmis. Tokiu atveju turi būti numatytos saugaus vaikų nuvykimo, grįžimo ir buvimo toje erdvėje saugos priemonės.
  • Tais atvejais, kai vaikų socialinės globos įstaigai, šeimynai visa priklausanti teritorija nėra aptverta, tvora ar gyvatvore turi būti aptverta teritorijos dalis, skirta vaikų poilsiui ir rekreacijai.
  • Visi vaikų socialinės globos įstaigai, šeimynai priklausančioje teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius.
  • Žaidimų aikštelės turi būti padengtos saugia danga.
  • Žaidimų aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais, sudarančiais šešėlį (pavėsinėmis, skėčiais ir pan.), ar želdiniais.
  • Tamsiuoju paros metu vaikų socialinės globos įstaigai priklausanti teritorija turi būti apšviesta.
  • Vaikų socialinės globos sklypas turi būti apželdintas, nuolat valomas
  • Draudžiama vaikų socialinės globos įstaigai, šeimynai priklausančioje teritorijoje sodinti ir auginti nuodingus augalus.