Skip to main content

Vanduo

Vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus HN24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai ” (Žin., 2003, Nr. 79-3606, Žin., 2010, Nr. 47-2264 redakcija ), turi būti įrengta šalto ir karšto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistema.