Alkoholio žalos kursai

Privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai

Kam skirti alkoholio ir narkotikų žalos kursai?

Asmenims, kuriems dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų buvo atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus.

Kursai organizuojami pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (paskutinė galiojanti redakcija).

Papildomi vairuotojų mokymai

Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Šie mokymai privalomi vairuotojams, nuolat pažeidžiantiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustiems administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą ir siekiantiems, kad vairuotojo pažymėjimas (teisė vairuoti) būtų grąžintas.

Kam reikalingas papildomas vairuotojų mokymas?

1. Papildomas vairuotojų mokymas – vykdomas pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su:

 1. vairuotojų pareigų pėstiesiems vykdymu;
 2. lenkimo taisyklių laikymusi;
 3. draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant taisyklių pažeidimu;
 4. eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 5. važiavimo per sankryžas tvarkos laikymusi;
 6. vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus reikalavimo nevykdymu;
 7. nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 8. transporto priemonių vairavimu kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilių);
 9. taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

2. Motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – admistracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

1. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.

2. Baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą.

3. Baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.

4. Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone.

5. Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigos nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • vairuotojų sveikatos medicininė pažyma;
 • pradedantiesiems vairuotojams – vairuotojo pažymėjimas;

Registruotis į mokymus

Maloniai prašome užpildyti formą ir mes su Jumis susisieksime

  * Teikiant savo asmens duomenis sutinku, kad su manimi būtų susisiekta.