Darbuotoju priešgaisrines saugos mokymai

Darbuotojų civilinės saugos mokymai

Civilinė sauga – valstybinės gynybos ir valdymo sistemos dalis, kurios tikslas yra apsaugoti šalies gyventojus bei materialines gėrybes taikos ir karo metu. Civilinės saugos veiksmų esmė – aktyvus visų valstybės gyventojų dalyvavimas gelbėjimo darbų organizavime ir žmonių gelbėjime iš pagrindinių nelaimės vietų, avarijų, katastrofų likvidavime.

Organizuojame įmonės darbuotojų civilinės saugos mokymus, kaip pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms, kaip tinkamai elgtis joms gresiant ar susidarius. Kasmet šiems mokymams turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. Taip pat  ruošiame civilinės saugos dokumentaciją.

Susisiekite ir mes parengsime civilinės saugos mokymo pasiūlymą, geriausiai atitinkantį Jūsų įmonės poreikius.

Darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymai

Organizuojame 3 val. privalomuosius įmonių, ūkio subjektų darbuotojų ir įstaigų tarnautojų gaisrinės saugos mokymus. Šiuos mokymus privaloma išklausyti visiems darbuotojams nepriklausomai nuo to, kokia yra darbovietės ekonominė veikla. Galimas mokymų tipas: kontaktinis ir nuotolinis.

Teikiame konsultacijas ir rengiame privalomus dokumentus gaisrinės saugos klausimais.

Registruotis į mokymus

Maloniai prašome užpildyti formą ir mes su Jumis susisieksime

    * Teikiant savo asmens duomenis sutinku, kad su manimi būtų susisiekta.