Darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymai

LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktas (Žin., 2002, Nr. 123-5518) ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 12 punktas (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970) nustato, kad juridinių asmenų vadovai, nepriklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies ir darbuotojų skaičiaus, periodiškumu – kas 3 metai, turi organizuoti visų savo darbuotojų (valstybės tarnautojų) mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360).

Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti darbuotojus (valstybės tarnautojus) su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais teisės aktais, gaisrine įranga, darbuotojų (valstybės tarnautojų) teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje ir atsakomybę.

Tuo tikslu juridinio asmens vadovas turi parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą ir kurioje nurodoma: 1) priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė; 2) darbuotojų (valstybės tarnautojų) išklausiusių priešgaisrinės saugos mokymo kursą, žinių tikrinimo tvarka.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 patvirtinti „Minimalius reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360) numato šias priešgaisrinės saugos mokymo temas:

 1. Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (30 minučių).
 2. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (60 minučių): teritorijos priežiūrai; statiniams, atskiriems pastatams ir patalpoms; elektros įrenginiams; šildymui ir vėdinimui; technologiniams procesams; pavojingų medžiagų transportavimui; medžiagų sandėliavimui; statybos darbams; ugnies darbams.
 3. Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 minučių): stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos; lauko gaisrinio vandentiekio sistemos; dūmų ir šilumos kontrolės sistemos; pirminės gaisro gesinimo priemonės.
 4. Veiksmai kilus gaisrui (45 minutės).
 5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (15 minučių).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1103) 21 punkto 1 papunktyje yra numatyta, kad patikrinimo metu, be kitų pagrindinių klausimų, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti ar objekte yra atliekamas periodinis visų darbuotojų mokymas priešgaisrinės saugos klausimais.

UAB „Militra“ specialistai gali padėti organizuoti Jūsų darbuotojų (valstybės tarnautojų) priešgaisrinės saugos mokymą ir atestavimą atsižvelgiant į norminių teisės aktų reikalavimus palankiausiomis sąlygomis.

Sutartu laiku atvyksime į mokymų vietą su visomis reikalingomis mokymų priemonėmis (garso, vaizdo aparatūra, gaisrinės saugos ženklų pavyzdžiais ir kt.), pravesime mokymus bei atestuosime visus Jūsų darbuotojus (valstybės tarnautojus).

Visiems sėkmingai išlaikusiems įskaitas išduosime pažymėjimus.

Registracija į kursus

El.p.: info@militra.lt
Tel.: +370 686 65216

Registracijos forma

  Vardas pavardė
  Telefono numeris
  El. paštas
  Gimimo data
  Jei reikia skubiai, pažymėkite, su Jumis per vieną darbo dieną susisieks klinikos darbuotojai. NeTaip

  Pasirinkite miestą

  Pasirinkite dominančius kursus

  Pirmosios Pagalbos kursai:

  Higienos kursai

  Papildoma informacija