Privalomieji higienos įgūdžių kursai

Darbdaviai turi užtikrinti, kad išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Kam skirti privalomieji pirmosios medicininės pagalbos kursai?
  • Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojams;
  • Vandens tiekimo įmonių darbuotojams;
  • Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu;
  • Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams;
  • Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojams;
  • Darbuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis;
  • Darbuotojams, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis;
  • Darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose;

 

Kursai organizuojami pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) iki 2016.11.01

Nuo 2016.11.01 dienos mokymai organizuojami pagal 2016.07.13  įsakymą Nr. V- 932