PP003 – asmenims, turintiems leidimus laikyti ar nešioti ginklus