PP007 – Švietimo įstaigų darbuotojams

Būsena
Neturite prieigos
Kaina
15
Veiksmai

PP 007 – Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, laisviesiems mokytojams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui.