PP010 – Soliariumų teikiantiems darbuotojams. Pirmosios pagalbos pažymėjimas