0

Maisto tvarkymo subjektų savikontrolė

RVASVT – tai maistą tvarkančių įmonių produkto prevencinė kokybės valdymo sistema efektyvesnė už įprastinę maisto saugos kontrolę, orientuotą į galutinio produkto tikrinimą.

GGP – tai pagrindiniai principai, procedūros ir priemonės skirtos sukurti tinkamai aplinkai priimtinos kokybės maisto produktų gamybą.

GHP nurodo bendrąsias higienos priemones, kurios turi būti taikomos įmonėje ar ūkyje ir yra būtina kitų kokybės sistemų tarp jų ir RVASVT sąlygą.

RVASTV sistema yra moksliškai pagrįsta šiuolaikinė maisto saugos užtikrinimo sistema, privaloma visose Europos Sąjungos bei daugelyje JAV, Kanados ir kitų šalių maisto įmonių.

 • RVASVT sistema skirta valdyti rizikos veiksnius, galinčius padaryti maistą nesaugų.
 • Tai, prevencinio pobūdžio priemonių kompleksas, efektyvesnis už įprastinę maisto saugos kontrolę, orientuotą į galutinio produkto tikrinimą.
 • RVASVT sistema yra gerai suderinama su kokybės sistemomis (pagal ISO 9000 serijos standartus) ir tinka šiose sistemose valdant maisto saugą.
 • Ji gali būti taikytina visais maisto tvarkymo etapais.

NACIONALINĖ IŠIMTIS DĖL RVASVT SAVIKONTROLĖS TAIKYMO: RVASVT, įskaitant GHP, nereikalaujama diegti tvarkantiems mažus kiekius negreitai gendančio maisto:

 • negaminantiems, neperdirbantiems ir neruošiantiems maisto;
 • kioskams;
 • laikinoms patalpoms (tokioms kaip palapinės), bakalėjos ir kito supakuoto negreitai gendančio maisto parduotuvėms, smulkių prekių automatams, sandėliams, maisto turgavietėms;
 • maisto gabenimo ar pardavimo automobiliams, vežimėliams;
 • gėrimų prekyvietėms, kavinėms, barams;
 • kitoms nurodytas sąlygas atitinkančioms maisto tvarkymo vietoms.
 • Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

RVASVT įdiegimo etapai:

 1. Įvertinti esamą nekenksmingą maisto gamybos sistemą.
 2. Suformuoti RVASVT darbo grupę, (priklausomai nuo įmonės dydžio ir dirbančio personalo skaičiaus).
 3. Aprašyti gaminamą ar tvarkomą maisto produktą (nurodyti produkto sudėtį, struktūrą, perdirbimą, pakavimo sistemas, laikymo ir paskirstymo sąlygas, laikymo trukmę, naudojimo taisykles).
 4. Sudaryti ir patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą (aiški ir išsami, pradedant žaliavų atrinkimu, perdirbimu, paskirstymu, pardavimu. Labai svarbu įsitikinti, kad kiekvienas procesas atitiktų realią padėti įmonėje).
 5. Įgyvendinti septynis RVASVT principus.
 6. Įmonės darbuotojų apmokymas.
 7. RVASVT išorinis bei vidinis auditas.

7 RVASVT principai

1. Nustatyti rizikos veiksnius susijusius su kiekvienu gamybos etapu:

 • Biologiniai rizikos veiksniai (mikrobiologiniai, virusologiniai, parazitologiniai).
 • Cheminiai rizikos veiksniai.
 • Fiziniai rizikos veiksniai.

2. Nustatyti svarbius valdymo taškus (SVT).
3. Nustatyti kritines ribas (temperatūra, laikas, Ph, drėgmė).
4. Sukurti ir įdiegti monitoringo sistemą (duomenų registravimas, stebėjimų periodiškumas, dažnumas, atsakingi asmenys, metodai, atsakomybė).
5. Sukurti ir įgyvendinti korekcinių veiksmų sistemą, kuri atliekama kai yra nuokrypis (viršijamos SVT tam tikro rizikos veiksnio kritinės ribos).
6. Sukurti ir patvirtinti duomenų registravimo sistemą (auditai, laboratoriniai tyrimai inspekcijos).
7. Nustatyti patikrinimo/patvirtinimo procedūras.