Skip to main content

Saugios vaikų globos įstaigos

 • Nuo 2014.12.01    įsigalioja nauja  LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 124:2014 „VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS: BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“
 • Higienos normoje nustatyti pagrindiniai vaikų socialinės globos įstaigų –socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir neįgalių vaikų grupinio gyvenimo namų bei šeimynų įrengimo ir juose vykdomo vaikų socialinės globos ir ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai.
 • Pateikiami nauji reikalavimai teritorijai, patalpų įrengimui, jų priežiūrai, dienos režimui ir maitinimo organizavimui. 
 • Atkreipiam dėmesį, kad šiems reikalavimams įgyvendinti numatytas pereinamasis laikotarpis, galiojantis iki 2017 metų lapkričio 1 dienos.
 • Siekiant didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų saugą socialinės globos namuose, Higienos normoje nurodyta, kad socialinės globos namų šeimynos, globojančios vaikus iki 7 metų, patalpose elektros lizdai vaikams prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis, langai turi turėti langų atidarymo ribotuvus. 
 • Pateikta sąvoka „Socialinės globos namų šeimyna“ – tai vaikų grupė, gyvenanti socialinės globos namuose šeimyniniu principu. Socialinės globos namų šeimynos, įkurtos atskirose patalpose (butuose ar pan.), esančiose ne socialinės globos namų teritorijoje, prilyginamos bendruomeniniams vaikų globos namams ir (ar) neįgalių vaikų grupinio gyvenimo namams. 
 • Socialinės globos namai gali vykdyti veiklą tik gavę leidimą-higienos pasą.
 • Vaikų socialinės globos įstaigose ir šeimynose vaikams turi būti sudarytos saugios ir jų amžių atitinkančios priežiūros ir ugdymo sąlygos. 
 • Vaikams turi būti sudarytos saugios sąlygos įgyti kasdienio gyvenimo įgūdžių (dalyvauti ruošiant maistą, išsiskalbti ir išsilyginti drabužius, susitvarkyti kambarius ir pan.).
 • Vaikų socialinės globos įstaigų ir šeimynų darbuotojai gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą.
 • Vaikų socialinės globos įstaigų ir šeimynų darbuotojai gali dirbti tik įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. 
 • Darbuotojų asmens medicininės knygelės ir sveikatos žinių pažymėjimai ar jų kopijos laikomi darbovietėje.
 • Kiekvienoje socialinės globos namų šeimynoje ir globos namuose turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. 
 • Turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą.

ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.
20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/ dangtelio vidinės pusės