H4 – Higienos pažymėjimas. Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai

10.89 

Pastaba: Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Kam skirti šie mokymai? Soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu ir galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Įsigijus kursus mokymosi procesą galite pradėti iš karto, tereikia savarankiškai susipažinti su sistemoje pateikta mokymosi medžiaga bei sėkmingai išspręsti žinių patikrinimo testą. Sėkmingai išlaikius sveikatos žinių patikrinimo testą, pažymėjimas Jums bus išsiųstas el. paštu.

H4 kurse aptariamos šios temos:

1.Teisės aktai, reglamentuojantys soliariumo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Soliariumo patalpų, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Ultravioletinės spinduliuotės poveikis, odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius, deginimosi soliariume taisyklės, kontraindikacijos, nesaikingo deginimosi pasekmės. Piktybiniai odos susirgimai ir jų profilaktika.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai privalo būti išklause kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
10. 010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H4 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai